PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

-sporządzanie odwołań od decyzji organów, skarg, zażaleń, wezwań do naruszania prawa;

-reprezentowanie klientów w sprawach o uchylenie, zmianę, stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego;

-reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, organami w I instancji i odwoławczymi;

-przygotowaniem opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Sobolewska-Biłko

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.