PRAWO CYWILNE

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

-tworzenie, opiniowanie i analiza umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem Klienta

- przygotowywanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym

-przygotowywanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym

-składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, udział w mediacjach sądowych i pozasądowych.

- reprezentowanie stron na każdym etapie postępowania sądowego w przykładowych sprawach:
odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku
ochrona dóbr osobistych
uznanie za zmarłego
odwołanie darowizny
roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. Skarga pauliańska);
rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.