PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

-badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów przy nabyciu nieruchomości

-uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

-sporządzanie projektów umów dotyczących nieruchomości m.in. umów najmu, dzierżawy

-prowadzenie spraw o zasiedzenie, naruszenie posiadania, sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej, zniesienie współwłasności nieruchomości

-eksmisję;

-spory związane ze współwłasnością: podział nieruchomości wspólnej do korzystania (quod usum)

- stosunki sąsiedzkie w tym zakłócanie korzystania z prawa własności

- odstąpienie od umowy przedwstępnej

-zwrot zaliczki, zadatku z umowy przedwstępnej

- dochodzenie zawarcia umowy sprzedaży przed sądem

- zasiedzenie własności nieruchomości

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.