PRAWO PRACY

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

-przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę;

-roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie);

-reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem;

-doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy;

-zwolnienia grupowe i indywidualne;

-ustalenie istnienia stosunku pracy;

-umowy o pracę, zlecenie i dzieło;

-nadgodziny;

-odprawy;

-umowy o zakazie konkurencji;

-sprawy o mobbing i dyskryminację;

-regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy;

-odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

-kary porządkowe i świadectwa pracy;

-reprezentowanie w postepowaniu polubownym, mediacyjnym i negocjacjach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.