PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

- rozwód i separację,

- ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

- podział majątku wspólnego małżonków,

- alimenty,

- uregulowanie kontaktów z dziećmi,

- ograniczenie i pozbawienia władzy rodzicielskiej,

- ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,

- ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

-przysposobienie;

-ubezwłasnowolnienie;

-reprezentowanie stron w postepowaniu polubownym, mediacyjnym i negocjacjach, dotyczących powyższych spraw.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.