SZKOLENIA

Kancelaria poza klasycznym świadczeniem pomocy prawnej oferuje prowadzenie szkoleń/warsztatów przez profesjonalnych ekspertów-prawników (adwokatów, radców prawnych), mediatorów sądowych .

W zakresie naszych zainteresowań są następujące moduły tematyczne min:
prawo nieruchomości i budowlane;
procedura administracyjna;
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
zamówienia publiczne,
prawo medyczne;
prawo pracy;
ochrona danych osobowych (RODO)
prawne aspekty działalności gospodarczej;
windykacja należności;
pozasądowe metody rozwiazywania sporów.

Temat oraz zakres szkolenia jest ustalany szczegółowo z klientem z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności oraz poziomu zaawansowania uczestników.

Prowadzone przez nas szkolenia dostosowujemy do liczebności i składu audytorium, zaś forma szkolenia (wykład lub warsztaty) , ustalana jest w taki sposób aby przekazanie wiedzy o trudnych zagadnieniach prawnych było jasne i zrozumiałe dla każdego uczestnika.

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Klienta lub też w innym wskazanym przez niego miejscu (dopuszczamy przeprowadzenie szkolenia on-line).

W razie zainteresowania szkoleniem proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.