PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

-doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

-doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych

-sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w tym o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

-reprezentacja wierzycieli/dłużników w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

-obsługa prawna podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.