WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje następujące obszary:

- pełną obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego,

-porozumienie z wierzycielem;

-porozumienie z dłużnikiem;

-egzekucja komornicza;

-skarga na czynności komornika;

-powództwo przeciwegzekucyjne;

-zabezpieczenie wierzytelności;

- przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty/pozwu o zapłatę

-ustalanie majątku dłużnika dla potrzeb egzekucji komorniczej

-nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu,

-zawieszenia postępowania egzekucyjnego,

-umorzenia postępowania egzekucyjnego,

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.